Skontaktuj się z nami

Poradnia Życia Rodzinnego w Dąbrówce

ul. Malinowa 50, 62-070 Dąbrówka

Olga i Mariusz Małolepszy

tel. 605 660 226

 

25 sierpnia 2016

DEKALOG OJCA

 

  1. Szukaj Boga jako źródła swojego Ojcostwa i zbuduj spójny system wartości
  2. Stawaj się dobrym synem, abyś mógł być dobrym mężem i ojcem.
  3. W odpowiedniej chwili opuść ojca i matkę, jak nakazuje Biblia – rozpocznij swój proces samodzielności (samowychowania)
  4. Naucz identyfikować się z własnymi uczuciami i mówić o nich – dar empatii (współodczuwania) 
  5. Buduj relacje międzyludzkie w oparciu o autentyczny poziom zaufania – bądź wsparciem i naucz się pomagać
  6. Zbuduj własny autorytet w oparciu o miłość bezinteresowną i obecność w rodzinie
  7. Dbaj o czysty i schludny wygląd oraz kulturalny język i obyczajowość.
  8. Przejdź proces męskiej inicjacji – szczególnie w sferze intelektualnej i naucz cierpliwości i wytrwałości w dążeniu do celu
  9. Stwarzaj klimat wolności w relacji do rodziców, żony, dzieci – naucz się sztuki słuchania i przebaczania
  10. Miej każdego dnia trochę czasu, który będziesz mógł ofiarować drugiej osobie
 

źródło: [Mariusz Małolepszy - konferencja „Męskość w zasięgu ręki  – tożsamość mężczyzny a warsztat pracy własnej” - Dzień Skupienia dla Mężczyzn - Konarzewo 10 października 2015)

 


lub RECEPTA IN BLANCO - AKT ZAWIERZENIA

 

Święty Józefie, przybrany ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa,

Twojej opiece i Twojemu orędownictwu zawierzam swoją męskość i ojcostwo.

Dopomagaj mi w każdej potrzebie. 
Bądź dla mnie wzorem i przykładem. 

Niech Twoja postawa sprawiedliwości, roztropności, cierpliwości i wierności przyczyniają się do mojego wzrostu.  
Bądź moim stróżem i opiekunem.
Szczególnie polecam Ci ............................................................

Amen

 

W drodze do męskiej dojrzałości 

Poradnia Życia Rodzinnego w Dąbrówce

Duszpasterstwo Rodzin 

Archidiecezja Poznańska