Skontaktuj się z nami

Poradnia Życia Rodzinnego w Dąbrówce

ul. Malinowa 50, 62-070 Dąbrówka

Olga i Mariusz Małolepszy

tel. 605 660 226

 

Kim jesteśmy?

 

Jesteśmy małżeństwem od 15 lat. oraz szczęśliwymi rodzicami trzech córek. Kwalifikacje do prowadzenia Poradni w ramach Duszpasterstwa Rodzin uzyskaliśmy po ukończeniu Podyplomowego Studium Rodziny na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Istotnym dla naszego małżeństwa jest pielęgnowanie i rozwijanie naszej duchowości małżeńskiej i dlatego staramy się regularnie uczestniczyć w życiu kościoła szczególnie cenimy sobie wspólnie spędzony czas na rekolekcjach.

 

Olga Kokocińska-Małolepszy z wykształcenia jestem mgr filozofii i socjologii. Ukończyłam podyplomowe studia z Interwencji kryzysowej i kryzysów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Dyplom nauczyciela NPR 2 stopnia ukończyłam zdając egzamin certyfikujący wydany przez Stowarzyszenie Nauczycieli NPR. Obecnie pracuję zawodowo na rzecz Sądu Rodzinnego w Poznaniu jako zawodowy kurator sądowy. Interesuje się problematyką rodzin i małżeństw biorąc aktywny udział w wielu specjalistycznych warsztatowych i spotkaniach indywidualnych w tym zakresie.

 

Mariusz Małolepszy z wykształcenia jestem magistrem inżynierem zarządzania i marketingu. Dyplom nauczyciela NPR uzyskałem zdając egzamin certyfikujący wydany przez Stowarzyszenie Nauczycieli NPR. Dodatkowo ukończyłem podyplomowe studium Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie pracuję zawodowo jako wychowawca na rzecz jednej z placówek opiekuńczo-wychowawczych w Poznaniu. Zainteresowania swoje rozwijam głównie w pracy społecznej z rodzinami dotkniętymi dysfunkcjami społecznymi m.in. problemem alkoholu i problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Szczególnie interesuję się kształtowanie świadomości rodzicielskiej w społeczeństwie z perspektywy zobowiązań w ramach budowania więzi (sieci) społecznych.

 

Poradnia dla Narzeczonych

Poradnię dla Narzeczonych działającą w ramach Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Poznańskiej prowadzimy od lutego 2012r. Na początku działaliśmy przy Parafii pw. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika w Skórzewie a od września 2016 działamy w Parafii pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Dąbrówce. Ze względu na duże zainteresowanie przygotowaniem weekendowym w 2014r. uruchomiliśmy możliwość spotkań weekendowych w Parafii pw. Św. Marcina i św. Piotra w Okowach w Konarzewie. Cały cykl obejmuje trzy spotkania wymagane w ramach bezpośredniego przygotowania Narzeczonych do zawarcia małżeństwa sakramentalnego zgodnego z programem Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Poznańskiej. Tematyką spotkań jest m.in.  „Płciowość i płodność jako dar i zadanie” oraz „Naturalne planowanie rodziny stylem życia”. Celem spotkań jest dostarczenie wiedzy i motywacji do podjęcia osobistej oraz wspólnej decyzji o postawie wobec płciowości i płodności. Poprzez wprowadzenie na drugim spotkaniu do jednej z metod Naturalnego Planowania Rodziny tj. wielowskaźnikowej metody objawowo-termicznej podwójnego sprawdzenia zwanej inaczej metodą angielską.

Metoda podwójnego sprawdzenia jest jedną z odmian metody objawowo-termicznej, która służy rozpoznawaniu fazy płodności i faz niepłodności cyklu miesiączkowego kobiety na podstawie objawów dostępnych samoobserwacji kobiety. Zasady metody zostały opracowane na przełomie lat 70 i 80-tych w Anglii w Queen Elizabeth Birmingham Maternity Hospital. W Polsce została ona upowszechniona przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny.

Doradcy rodzinni prowadzący spotkanie są dyplomowanymi nauczycielami NPR i mają za zadanie uświadomić uczestnikom znaczenie płodności, która jest integralną częścią ludzkiej natury, objawem zdrowia, darem, oraz zadaniem w życiu małżeństwa sakramentalnego.  Spotkania służą zrozumieniu mechanizmów rządzących cyklicznością płodności w życiu pary, świadomości czasu płodnego i niepłodnego i praktycznemu wykorzystanie tej wiedzy w życiu małżonków.

Trzecie spotkanie to tzw. spotkanie indywidualne. Termin tego spotkania umawiany jest po miesiącu od drugiego spotkania. Ze względu na indywidualny charakter spotkania para narzeczonych ma możliwość własnych refleksji, uwag i własnych pytań z zakresu prowadzonych obserwacji płodności, a także dowolnych pytań z zakresu problematyki okresu narzeczeństwa, sakramentu małżeństwa oraz duchowości i płodności małżeństwa w tym również problematyki wychowania dzieci.

Wszystkie spotkania ubogacane są licznymi przykładami z praktyki życia małżeńskiego.

 

Poradnia Małżeńska

Poradnia małżeńska i rodzinna jest naturalną konsekwencją działalności w ramach Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Poznańskiej. Opiera się na zasadzie doradztwa rodzinnego i szybkiej interwencji kryzysowej tak aby uniknąć jeśli jest to możliwe długotrwałej terapii psychologicznej. Spotkania mają charakter wsparcia małżonków i ich rodzin w zaistniałej sytuacji kryzysu w ramach wspólnego życia czy to wzajemnej komunikacji, „wypalenia” wspólnym życiem, wchodzenia w przestrzeń uzależnień i osamotnienia oraz braku doświadczenia sakramentalności małżeństwa.  Uzupełnieniem spotkań indywidualnych są organizowane dni skupienia, konferencje tematyczne czy rekolekcje i warsztaty

 

Aktualne misje kanoniczne do nauczania etyki życia małżeńskiego i rodzinnego na terenie Archidiecezji Poznańskiej:

 

Olga: N.5058/2018

Mariusz: N.5059/2018

Poradnia Życia Rodzinnego w Dąbrówce

Duszpasterstwo Rodzin 

Archidiecezja Poznańska